26 de març 2013

Nou Projecte! Primera proposta...

Hem començat un nou projecte!
Es tracta d'una casa unifamiliar a a Cassà de la Selva. 
Presentem a continuació la primera proposta prèvia que no serà la que desenvoluparem ja que respon a les característiques d'una parcel·la que no és on finalment farem el projecte.
En una parcel·la rectangular, sense unes vistes especials, a la qual s'accedeix des del carrer pel seu costat sud, hi tenim que realitzar una casa d'uns 160m², amb 3 habitacions i un garatge i que estigui totalment adaptada per a una persona amb mobilitat reduïda.


HIPOTESI 1
Amb la premissa de que la casa es desenvolupi tota en planta baixa partim de la opció més compacta que respecti els 3 metres de separació amb els veïns.
Si col·loquem la casa al costat nord de la parcel·la gaudirem de la visió del propi jardí i la casa estarà ben assoleiada,

Però l’accés de vehicles des del carrer ens farà perdre bona part del jardí i el garatge reduirà la part de la casa que té bones vistes al jardí i està ben assolejada. 


HIPOTESI 2
Si col·loquem la casa al costat sud millorem la relació amb el jardí , però seguim tenint una escàs assoleig.

PROPOSTA: CASA IMPLUVIUM
Definint un pati central aconseguim de millorar l’assoleig de la casa,  mantenint una molt bona relació amb el jardí. Però a la vegada aconseguim moltes altres qualitats.

ESPAIS EXTERIORS
Aconseguim dos espais exteriors amb caràcters ben diferenciats:
El jardí és un espai exterior natural, que pot ser tractat de moltes maneres considerant-hi tant un ús actiu o simplement de contemplació.
El pati és un espai exterior pavimentat, que ens ofereix la possibilitat de prolongar a l’exterior les activitats domèstiques. És un àmbit exterior recollit i amb més privadesa.

ASSOLEIG DE MATÍ
El pati permet d’augmentar la part interior de la casa que esta assolejada.

ASSOLEIG DE MIGDIA
El pati té zones de sol i zones d’ombra, en un àmbit més recollit.
ASSOLEIG DE TARDA
Durant tot el dia la casa està ben assolejada.
PROTECCIÓ AL VENT
El pati exterior queda totalment protegit de la tramuntana, aconseguint de poder gaudir d’estar a l’exterior inclús en els dies en que aquest vent fred bufa fort.
VENTILACIÓ
El pati ens permet de ventilar de forma natural la casa.
DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA
En la definició constructiva de la casa s’apliquen solucions clares i sense complicacions innecessàries, aplicant els sistemes constructius tradicionals.
MODULATGE
En la definició dimensional de la casa, l’hem modulat a 30 centímetres, és a dir, que totes les dimensions són múltiples d’aquesta mida. Això ens permet d’optimitzar els materials emprats per a la seva construcció.
Les crugies interiors són de 4,2m al igual que el pati que és quadrat.
MURS DE CÀRREGA
El suport vertical de l’estructura seran els murs perimetrals que defineixen l’exterior de la casa i el pati.
S’opta per aquesta solució ja que pel tipus de casa proposada no hi ha cap necessitat d’utilitzar un sistema estructural més complex.
Es tracta de la solució estructural més elemental i efectiva per a aquest cas.
COBERTA INCLINADA
S’opta per a una solució amb coberta inclinada, i per a resoldre el forjat inclinat es col·locaran unes jàsseres unint les cantonades dels espais a cobrir i que definiran les arestes del forjat. 
FORJAT UNIDIRECCIONAL
La llum a cobrir és de 4,2m i es resoldrà d’una forma molt senzilla amb bigues prefabricades de formigó. D’altra banda es una solució que també ens ofereix múltiples possibilitats estètiques si considerem de deixar-lo vist.
RECOLLIDA D'AIGÜES: IMPLUVIUM
L’aigua de la pluja es recollirà seguint un recorregut que anirà sempre per l’exterior de la casa fins a arribar al centre del patí o impluvium.
De la coberta de teula es recollirà en una canal exterior que portarà l’aigua fins als muntants situats a les cantonades del pati, des d’aquest anirà per sota del paviment fins a una arqueta o cisterna per si es vol reaprofitar 
 l’aigua per regar el jardí.
PROGRAMA FUNCIONAL
El programa funcional queda definit d’una forma clara i efectiva com una seqüència d’espais al voltant del pati.
ZONIFICACIÓ
En el costat est, que rep el sol de llevant, hi situem les habitacions.
La zona de dia té molt bona relació tant amb el jardí com amb el pati, i està molt ben assolellada durant tot el dia.
El garatge queda situat en contacte directe amb el carrer.
ZONIFICACIÓ D’ESTIU
Amb el clima que tenim, durant bona part de l’any la zona de dia s’amplia incorporant el pati exterior.
El pati esdevé una extensió de l’espai interior, un àmbit domèstic més.

ACCESSOS
L’entrada peatonal es realitza pel costat oest de la casa i està situada a poc menys de la meitat d’aquesta façana, fet que ens permet d’assolir la cota de la casa amb un pendent molt suau de màxim un 6%. En canvi l’accés de vehicles directament al garatge es farà amb una rampa amb més pendent tot i que no és excessiva.
Amb aquest posicionament de l’accés peatonal ens evita d’haver de rebaixar gaire el terreny aconseguint de minimitzar els moviments de terres.
ESPAIS SERVIDORS
La distribució interior es resol col·locant estratègicament  els espais servidors, es a dir el serveis i l’emmagatzematge.
ESPAIS SERVITS
Els espais principals d’us queden definits entre els espais servidors, i tots ells al voltant del pati.
DISTRIBUCIÓ INTERIOR
La distribució interior té una lògica de funcionament i de relació entre els diferents espais d’ús girant al voltant del pati seguint el sentit de les agulles del rellotge.
Des del garatge, ens comuniquem amb l’entrada i just al costat d’aquesta hi ha la cuina, que té una comunicació directa amb el menjador que queda en un espai obert al costat  de la sala d’estar. I a partir d’aquí ja passem a l’habitació, un bany, l’estudi ( o segona habitació) i finalment arribem a l’habitació principal.

ACCESSIBILITAT
La casa esta totalment adaptada per al seu ús amb cadira de rodes, i per tant s’hi han previst els àmbits de gir de 150cm en tots els seus espais. També es preveurà que la comunicació amb el pati i altres espais exteriors sigui estrictament al mateix nivell de paviment i per tant hi seran més adequades les balconeres corredisses.

SEPARACIÓ DELS ESPAIS
Tot i que aparentment tots els espais són molt oberts, també podran sectoritzar-se mitjançant l’ús de portes corredisses.

RELACIÓ AMB EL JARDÍ
La façana que dona al jardí és la que té una orientació més desfavorable, ja que mira principalment a nord, tot i que està lleugerament orientada a oest. Per això en aquesta façana les obertures s’han ajustat en la seva dimensió, però gracies a la seva posició estratègica respecte els àmbits d’ús de la casa permeten de gaudir d’una molt bona visió del jardí.
En la resta d’obertures també s’ha prioritzat aquest criteri d’optimització i efectivitat.

PERCEPCIÓ ESPAIAL INTERIOR
Els espais interiors tot i tenir unes dimensions ajustades als estàndards, gaudeixen de visions llargues a través d’ells, fet que augmenta la sensació d’amplitud interior.
Cada espai interior està ben definit, però gràcies a la col·locació estratègica de les obertures aconseguim visions de la màxima dimensió de la casa.

VISIONS A TRAVÉS DEL PATI
La percepció espacial es multiplica si considerem també les visions que tenim a través del pati. Aconseguim que tots els espais més públics es comuniquin visualment entre ells. Inclús es pot arribar a travessar visualment tota la casa des del carrer fins al jardí.
Tenim unes obertures que són molt controlades en la seva dimensió però que ofereixen unes interessants i variades possibilitats  de percepció.

EL PATI
És el cor de la casa, un espai exterior domèstic, íntim i protegit. Ens ofereix sol a l’hivern i podem ombreja-lo molt fàcilment amb un tendal a l’estiu.
No ens hi sentirem tancats ja que té unes proporcions d’amplada i alçada més que adequades per a que tinguem sempre una molt bona visió del cel.

ALTURES EXTERIORS
Amb la coberta inclinada aconseguim que en el pati l’alçada sigui inferior, d’uns 2,5m. per a tenir una proporció més domèstica. En canvi la façana que dóna a l’exterior té una alçada d’uns 3,8m i aconseguim així una alçada més adequada en relació al carrer.

ALTURES INTERIORS
Més de dues terceres parts de l’espai interior té una altura lliure superior als 2,5m. I correspon a la part on hi han les zones d’estada, en canvi en la zona que està més en contacte amb el pati, que es correspon amb les zones de pas, l’altura disminueix dels 2,5m fins al mínim de 2,20 en el llindar de les obertures que porten al pati.
L’alçada variable qualifica l’espai interior a la vegada que és coherent amb la solució de coberta inclinada.
Próximament, presentarem la nova parcel·la trapezoidal amb unes condicions d'entorn diferents i amb una nova proposta d'una casa una mica més petita...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada