13 de febrer 2012

Gelosia de dintells de morter


Pel concurs del Centre Cívic Baró de Viver,  la façana la resolem mitjançant una gelosia de dintells de morter, canviant la funció inicial per a la que estava pensat aquest element constructiu tant bàsic, i ennoblint-lo apropiant-nos de les seves qualitats formals. Col·locat alternadament i apilat en vertical ens proporciona una façana molt variada en el seu aspecte en funció del punt de vista de l’observador i una interessant variació d’ombres, així com una protecció solar adequada per a les orientacions de l’edifici, i una protecció a la intrusió i al vandalisme. És una solució extremadament senzilla en la seva execució, ja que es col·locaran les peces amorterades, garantint sobradament la seva capacitat autoportant. 
Amb aquesta  enginyosa solució basada en la reinterpretació de l'ús d'un material molt bàsic de la construcció, aconseguim una façana molt econòmica sense renunciar a unes sorprenents qualitats estètiques i funcionals.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada