26 de febrer 2009

CAP-stvc - Visita nº8


El forjat sanitàri de la zona nord ja està a punt per formigonar.

23 de febrer 2009

St. Salvador - Obra acabada

L'obra està acabada, només falten alguns petits detalls i habitar-la.
Hem penjat fotos a la web.

20 de febrer 2009

Casavells - Primeres fotos

Hem penjat a la web les primeres fotos del reportatge que José Hevia ha fet a la casa de casavells.

19 de febrer 2009

CAP-stvc - Visita nº7


En la zona nord han començat a col·locar les biguetes del forjat sanitàri i s'està penjant la xarxa de sanejament.

En la zona sud continuen formigonant fonaments, els pilars i les jàsseres.

12 de febrer 2009

05 de febrer 2009

CAP-stvc - Visita nº5

Per l'extrem nord ja van aixecant pilars i el mur per al forjat sanitàri, mentres que per l'extrem sud comencen a excavar els pous per les sabates.

01 de febrer 2009

St. Salvador - Visita nº17 - Moble

El moble ja està acabat, i la cuina pràcticament també. Ara ja només falten alguns detalls.