21 de gener 2014

3a Capa

Amb aquesta tercera fulla d'obra ceràmica completem les tres capes principals del tancament: la primera estructural, amb paret de càrrega, la segona d'aïllment, sense cap pont tèrmic i la tercera que rebrà l'acabat.