28 de març 2009

Primers espais

La sèrie de fotografies "visionen" de David Frank, ens mostren una serie d'espais primaris definits enmig de la natura, que simplement configurant un petit àmbit, com una plataforma, uns punts de referència, o uns vertex que s'aproximarien a un sostre, són elements suficients per evocar-nos un primer recolliment espaial entre l'atmosfera natural.

26 de març 2009

CAP-stvc - Visita nº12

Amb l'encofrat de la zona de consultes, ja es pot intuir l'àmbit d'accés i el pati del pollancre.


25 de març 2009

El verticalisme de Louis Sullivan

No satisfet amb les ràpides solucions arquitectòniques de l'Escola de Chicago i fascinat per l'edifici Marshall, Field & Co. de Richardson, Louis Sullivan ens ensenya:

"Estoy convencido de que, por ley natural, cualquier problema, en su esencia más profunda, encierra y sugiere su propia solución". Louis Sullivan 1896

23 de març 2009

Casavells - Reportatge complert

Hem actualitzat la pàgina web amb el reportatge fotogràfic complert de José Hevia.

19 de març 2009

CAP-stvc - Visita nº11

En la zona de consultes ja tenim tots els pilars aixecats,
S'està preparant l'armat de la llosa del vestibul i la resta del forjat j aestà formigonat.

12 de març 2009

CAP-stvc - Visita nº10

L'encofrat de la zona nord ja està preparat i ja es pot intuir la volumetria exterior i els espais interiors ...

Des de la cota de coberta veiem la preparació del forjat reticular i el forjat sanitari de la zona de consultes que ja estàn pràcticament preparats per rebre l'armat i ser formigonats.

08 de març 2009

Casavells - Inaguració

Avui hem anat a una calçotada d'inaguració de la casa, i hem pogut comprovar com es viu l'espai esgraonat en una situació com aquesta.

05 de març 2009

CAP-stvc - Visita nº9

Aquesta setmana ja han començat a preparar l'encofrat per el sostre de la planta baixa de l'extrem nord, i es comença a intuir el volum de l'edifici.

En l'aula estan preparant l'armat del voladiu...

i en la zona de consultes, començen a preparar el sanejament...

L'extrem nord sembla agafar molt més avantatge!