30 d’abril 2009

CAP-stvc - Visita nº16

A l'interior van avançant amb el paviment, i ja han col·locat l'estructura metal·lica del lluernari.

23 d’abril 2009

CAP stvc - Visita nº15


S'avança amb els tancaments exteriors, i mentrestant a l'interior ja han començat a col·locar el paviment de terratzo.

16 d’abril 2009

CAP-stvc - Visita nº14

Amb l'estructura practicament acabada, ja han começat a fer els tancaments d'obra de la façana.
En la zona nord el forjat ja està totalment desapuntalat.
Ja s'intueix com es veurà el pati des de l'aula i també la visió del pollancre a través del lluernari.

03 d’abril 2009

CAP-stvc - Visita nº13

L'estructura avança i ja s'aprecia el volum que dona al carrer, que presenta més alçada ja que té la planta tècnica on aniràn les instal·lacions.
En la zona de consultes ja s'ha formigonat el forjat, deixant les reserves per als lluernaris de la sala d'espera.